_strona główna
 
 
dlaczego my?
Przesłanki przemawiające za stosowaniem outsourcingu doradztwa podatkowego 
i rachunkowości w firmie:


Firma zewnętrzna (biuro obsługi rachunkowej i doradztwa prawno-podatkowego) Pracownik (księgowość i obsługa prawno-podatkowa prowadzona w firmie)
Niskie koszty zarządzania kontraktem Wysokie koszty utrzymania pracownika
(Kodeks Pracy)
Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia z wykonanej pracy Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia wykwalifikowanego następcy
Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w
doborze zasad rachunkowo-podatkowych
Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje prace najwygodniejszą dla siebie
Brak kosztów szkoleń - podnoszenia kwalifikacji Konieczność szkolenia, aby sprostać ciągłym zmianom w przepisach rachunkowo -podatkowych
Brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników Przerwy urlopowe i inne świadczenia socjalne dla pracowników
Doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych 20 letnia praktyka pracy pracownika w jednym zakładzie jest tylko 20 krotną roczną praktyką pracy
Firma pobiera stałe wynagrodzenie Pracownicy pobierają stałe wynagrodzenie
Dodatkowe zlecenie jest przyjmowane za odpowiednio wyższą opłatę Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w ograniczonym wymiarze
Niskie koszty rozwiązania umowy Duże koszty rozwiązania umowy o pracę
Nie choruje Może udać się na zwolnienie lekarskie
Dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula) Obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia umowy o pracę (Kodeks Pracy)
Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków
Duże doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych ( obsługa od kilku do kilkunastu kontroli rocznie) pewna i sprawna obrona efektów swojej pracy Kontakt z kontrolą raz na kilka lat lub rzadziej
Można zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzania danych Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie.