_strona główna
 
 
uprawnienia
Edyta Klimek
doradca podatkowy
nr wpisu 07433
Joanna Kordal
doradca podatkowy
nr wpisu 07423

Nasza kancelaria spełnia wymogi w zakresie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. nr 102 z 1996r. z póź.zm.) oraz Rozporzadzenia Min Fin. z dn 24 lipca 2002 roku w sprawie ogólnych warunków obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Aktualna lista uprawnionych doradców podatkowych dostępna jest pod adresem:
www.nettax.pl/serwis/listy/lista_dp.htm