_strona główna
 
 
terminy i stawki
Skala podatkowa - osoby fizyczne (kliknij tutaj
Skala podatkowa - osoby prawne (kliknij tutaj)
Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych (kliknij tutaj)
Ryczałty samochodowe (kliknij tutaj)
Diety - podróże krajowe i zagraniczne (kliknij tutaj)
Rozliczenia bezgotówkowe (kliknij tutaj)
Terminy

Terminy

 • Do 5-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy) za poprzedni miesiąc płacą jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
 • Do 7-go danego miesiąca płacą podatek podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej,
 • Do 7-go danego miesiąca (PIT 8A) zleceniodawcy (płatnicy) przekazują zryczałtowany podatek od należności z tytułu drobnych umów zlecenia nie będącymi pracownikami zleceniodawcy.
 • Do 10-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy) za poprzedni miesiąc płacą osoby fizyczne (te, którym składek nie opłaca płatnik), w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie.
 • Do 15-go danego miesiąca składki do ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy) za poprzedni miesiąc płacą wszyscy pozostali płatnicy.
 • Do 20-go danego miesiąca płacą zaliczkę (CIT - 2) na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych prowadzący księgę handlową.
 • Do 20-go danego miesiąca płacą zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzący księgę przychodów i rozchodów.
 • Do 20-go danego miesiąca (PIT 5) płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Do 20-go danego miesiąca płatnicy (PIT 4) przekazują zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za poprzedni miesiąc.
 • Do 20-go danego miesiąca płatnicy przekazują zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności, innych niż ze stosunku pracy (np. za umowy zlecenia) za poprzedni miesiąc.
 • Do 25-go danego miesiąca podatnicy podatku VAT ( VAT 7) rozliczają VAT za poprzedni miesiąc.
 • Do 25-go danego miesiąca podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę za poprzedni miesiąc