_strona główna
 
 
historia
Kancelarię założono w 1991 roku - jest to jedna z najstarszych placówek tego typu na Śląsku;
Od początku kancelaria nastawiona była na kompleksową obsługę małego i średniego biznesu- założycielami kancelarii byli specjalista prawa podatkowego i radca prawny
W 1992 roku kancelaria poszerzyła skład wspólników i otworzyła kolejne biuro w Sosnowcu - działające do dziś jako samodzielny podmiot;
Począwszy od 1994 roku kancelaria utrzymuje partnerskie związki z Niemiecką Organizacją doradców podatkowych DATEV www.datev.de - największą tego typu korporacją w Europie, korzystając z rozległych doświadczeń tejże i przenosząc wiele sprawdzonych wzorów na własny grunt;
W 1998 roku właścicielki biura Edyta Klimek i Joanna Kordal uzyskały wpis warunkowy na listę doradców podatkowych Ministra Finansów - spełniając bez problemu wszystkie naznaczone ustawą przesłanki;
W 1998 roku obie współwłaścicielki zdały z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny na doradcę podatkowego - potwierdzając tym samym swoje fachowe przygotowanie teoretyczne i ogromne doświadczenie praktyczne nabyte w toku wielu lat wykonywania zwodu doradcy podatkowego;
W 1999 roku kancelaria po kilku latach wynajmowania lokali na prowadzenie działalności przenosi się do własnych pomieszczeń biurowych - Katowice, Kopernika 24/3;
Współwłaścicielki biura kładą ogromny nacisk na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, permanentnie uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych pamiętając także o systematycznym szkoleniu podległych sobie pracowników;
Kancelaria w ostatnich latach stała się cenionym pracodawcą i miejscem zdobywania wiedzy praktycznej - o czym zaświadcza ogromna popularność praktyk wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o/Chorzów, odbywanych w oparciu o stosowną stałą umowę z tą instytucją;
Na przestrzeni wszystkich lat działalności kancelaria (jak również jej właścicielki) nigdy nie była podmiotem postępowania karno skarbowego;
W trakcie swojej działalności kancelaria nabyła praktyki podbudowanej wiedzą teoretyczną w obsłudze wielu rodzajów działalności gospodarczej z których można dla przykładu wymienić:
- handel detaliczny i hurtowy (w tym apteki, komisy, stacje benzynowe)
- gastronomia
- biura turystyczne, zagraniczne usługi edukacyjne
- usługi medyczne, ubezpieczeniowe, geodezyjne, poligraficzne, transportowe
- export, import
- produkcja
W 2002 współwłaścicielki kancelarii otrzymały wpis na listę doradców podatkowych (potocznie nazywany "ostateczny")
...