_strona główna
 
 
usługi
Doradztwo podatkowe
- opinie prawne (pisemne),
- informacje ustne,
- konsultacje podatkowe,
Uruchamianie działalności gospodarczej
- rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
- wniosek o nadanie NIP,
- komplet zawiadomień doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
Umowy o prowadzenie urządzeń księgowych
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
- prowadzenie księgi rachunkowej
Likwidacja działalności gospodarczej
- porada w zakresie formy i skutków likwidacji,
- przeprowadzenie likwidacji
- sporządzenie deklaracji, zawiadomień itp.
Sprawozdania dla Urzędu Statystycznego
- sporządzenie sprawozdania
Prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i jego pracowników
Klienci nie posiadający stałych umów o prowadzenie urządzeń księgowych

- wypełnianie deklaracji miesięcznych i jednorazowych
- sporządzanie zeznań rocznych
Inne czynności
Pomoc przy sporządzaniu wniosku kredytowego