_strona główna
 
 
zasady współpracy
Po podpisaniu umowy z naszą kancelarią klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dokumentów sprzedaży (oraz ewentualnych dokumentów magazynowych, przyjmowania i kontroli pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów zakupu).
Dokumenty te należy dostarczyć do Kancelarii do dnia określonego w umowie (zwyczajowo do 5-go każdego miesiąca za m-c poprzedni).

Przekazanie dokumentów następuje na podstawie sporządzonego przez strony protokołu. Kancelaria w granicach przedłożonych dokumentów i przekazanych informacji prowadzi księgi i wszystkie ewidencje do prowadzenia których z mocy prawa zobowiązany jest klient. Przekazuje takze klientowi wyniki firmy oraz wysokości należnych składek ZUS oraz podatków do zapłaty(telefon, fax, e-mail wg uzgodnienia).

Równocześnie kancelaria sporządza, podpisuje (pełnomocnictwo klienta) właściwe deklaracje, które dostarcza do właściwych urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS). Obsługa finansowo-księgowa przez kancelarię to znacznie wiecej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. To nie są tak bardzo skomplikowane czynności, to praktycznie mniej niż połowa Państwa obsługi przez kancelarię.

Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, doradca podatkowy, pracownik kancelarii musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie wspólnie z doradcami podatkowymi wzajemnie współpracującymi (zawsze z zasadą zachowania tajemnicy) . O ile sytuacja tego wymaga kancelaria zasięga opinii radcy prawnego na stałe z nami współpracującego.

W trakcie trwania umowy kancelaria udziela klientowi wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
W przypadku jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

Kancelaria w pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje Państwa w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA.
Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy kancelarii jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą raz na kilka lat albo rzadziej. Doradca podatkowy i jego pracownicy obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Czy taka obsługa jest droga i stać na nią tylko duże firmy? Nasza kancelaria zawsze stała na stanowisku, że na nasze usługi musi być stać każdego klienta, który ma świadomość odpowiedzialności jaką przenosi na kancelarię. Profesjonalna obsługa nie może być wykonywana za amatorską cenę. Rzetelność i bezpieczeństwo Państwa księgowości i rozliczeń podatkowych nie może być przecenione.